LifetAchieveCoaching

Executive Lifetime Achievement.

BUITENGEWOON ZAKELIJK SUCCES IN LIJN MET EEN GESLAAGD PRIVÉLEVEN

Een zakelijk geslaagd leven
Maatschappelijk en materieel heeft u enorm veel bereikt in het leven. U heeft uw  zaken meer dan uitstekend voor elkaar. Uw leven is een aaneenschakeling van zakelijke successen. Kortom u heeft een zeer geslaagd zakelijk leven.

Maar uw Privéleven is niet op orde
Maar dat zakelijk succes heeft u niet voor niets gekregen. Daar heeft u ook enorm grote offers voor moeten en willen brengen. Wellicht zulke grote offers dat u achteraf denkt dat u privé bepaalde dingen anders had willen doen.

Schuldgevoel, frustratie en spijt
Het kan goed zijn dat u een schuldgevoel heeft, omdat u uw kinderen niet genoeg heeft zien opgroeien, dat u frustraties in uw relaties heeft opgelopen of dat u spijt heeft niet voldoende tijd aan uw gezin, uw kinderen uw partner of aan uzelf te hebben besteed.

Trots op uzelf wat u zakelijk en privé heeft bereikt
Onze Senior Executive Coaches beschikken over de nodige levenservaring met zakelijk èn sociaal inzicht. We brengen uw levensgeschiedenis in kaart en coachen u om in harmonie met uzelf en uw dierbaren te komen. Zodat u zowel zakelijk als privé alles uit uw leven haalt en in alle levensfacetten trots bent op uzelf en wat u in uw leven heeft bereikt en nog gaat bereiken.

 Banner_OnzeMensen

Banner_PlanDeManagerHRM_Preeg_Balk