Oorzaak van gedragingen
Veelal is één of meerdere onderwerpen de oorzaak van bepaalde gedragingen, waarvan men zich niet bewust is welke impact dit op het dagelijks functioneren heeft. Als deze oorzaak wordt opgespoord en in het juiste perspectief wordt geplaatst, dan zijn de gevolgen van dat gedrag weggenomen en komt dit weer ten goede aan de persoonlijke effectiviteit en doeltreffendheid.

Bijzondere doelgroep:
Kinderen / familieleden van opdrachtgevers / deelnemers
Een sterke tendens waarmee wij worden geconfronteerd is dat de doelgroep met het soort problemen, zoals hiervoor aangegeven, steeds jonger wordt. Wij werken met jongeren van 18 jaar die al met burn-out verschijnselen kampen. Dit betreft vaak de kinderen c.q. familieleden van onze opdrachtgevers / deelnemers.

Gebleken is dat medewerkers deze problematieken meenemen naar hun werk, maar deze problemen daar niet bespreken. Het leidt wel in een groot aantal gevallen tot demotivatie en negativiteit en uiteindelijk tot langdurig ziekteverzuim. Tijdig onderkennen voorkomt dit probleem. Zie ook onderwerp: ziekte minimalisatie.

De ondergrens ligt op dit moment op kinderen vanaf 4 jaar. Wij zijn in staat met ons talent tot deze doelgroep door te dringen.

HRM_Button_TerugBanner_OnzeMensen

Consultancy


HRM_Preeg_Balk