OrganisatieOpstelling

Organisatie Opstellingen

Organisatie Opstellingen is een op zichzelf staande adviesmethode die inzicht geeft tot bruikbare en zinvolle veranderingen in organisaties. Met opstellingen wordt bedoeld dat zowel personen, medewerkers, afdelingen, directie en management teams in de organisatie of het bedrijf ten opzichte van elkaar zodanig worden opgesteld dat de onderlinge relaties en verhoudingen zichtbaar worden en in het juiste perspectief kunnen worden geplaatst.

Inzichten, oplossingen en doelen
Dit kan zowel door middel van het opstellen van de betreffende deelnemers zelf, als door middel van voorwerpen, die deze deelnemers representeren. Deze hoeven er dus niet zelf fysiek bij aanwezig te zijn. Door in de energie van deze personen of voorwerpen te gaan staan krijgt men inzichten, waardoor oplossingen, talenten, verborgen talenten en doelen zichtbaar worden.

Verschillende factoren in een situatie
Vaak spelen verschillende factoren in een situatie een rol en versterken elkaar onder bepaalde omstandigheden. De vraag is welke verandering in welk gebied in staat is de meest verstrekkende oplossing(en) op gang te brengen.

HRM_Button_LeesVerder

Banner_OnzeMensen

Banner_Coaching

Banner_Counseling

Banner_Assessment

Banner_Trainingen