Talent_Algemeen2

Energie
Dit kan zowel door middel van het opstellen van de personen, als door middel van voorwerpen, die deze personen representeren. Door in de energie van deze personen of voorwerpen te gaan staan krijgt men inzichten, waardoor oplossingen, talenten, verborgen talenten en doelen zichtbaar worden.

Centrale inzichten en verstrekkende oplossingen
Vaak spelen verschillende factoren in een situatie een rol en versterken elkaar. De vraag is welke verandering in welk gebied in staat is de meest verstrekkende oplossing op gang te brengen. Opstellingen geven belangrijke aanwijzingen en verschaffen centrale inzichten.

Bert Hellinger
methode
De Bert Hellinger methode is een effectieve werkvorm om tot de kern van belemmeringen te komen en deze vervolgens via veranderingsgericht werk in de opstelling tot een oplossing te brengen.

Kern van deze werkwijze
Kern van deze werkwijze is het opstellen van het systeem, organisatie, loopbaan, talent, familie of relatie met behulp van personen uit de groep of met voorwerpen. Op deze manier wordt inzichtelijk en voelbaar gemaakt wat de verhoudingen zijn tot elkaar en waar de eventuele belemmeringen zich bevinden.

 

 

HRM_Button_Terug HRM_Button_LeesVerder

 

 

 

Banner_OnzeMensen

Banner_Mindpower
HRM_Preeg_Balk