Trainingen_Selectie

Selectietrainingen

Onafhankelijk Advies
Selectie Trainingen zijn uitsluitend maatwerk trainingen en kunnen worden doorgevoerd als Individuele Training, Open Training en als Bedrijfstraining.

Onderwerpen Selectie training

 • ORGANISATIE

 • Selectieconcept.
 • Filosofie, cultuur, waarden en normen.
 • Omgang met interne- en externe
  selectieorganisatie.
 • Functieprofiel, profielschets
  en verwachtingspatroon.
 • De strategische benoeming.
 • SELECTIEPROCEDURE

 • Vaststellen randvoorwaarden.
 • Selectie procedure.
 • Vertrouwelijkheid en privacy.
 • Klachtenprocedure.
 • Interne- en externe kandidaten.
 • Afspraken maken over terugkoppeling.
 • KANDIDATEN

 • Taak en functieomschrijving.
 • Competenties, ambitie en motivatie.
 • Persoonlijkheidskenmerken.
 • Psychologisch onderzoek, assessment.
 • VAARDIGHEDEN

 • Gesprekstechnieken.
 • Vraagtechnieken.
 • Valkuilen in selectiegesprekken.
 • Selectiegesprek.
 • Inschatten van mensen.
 • Waarnemen en observeren.

Doelgroep Directie, Management, HR adviseurs.

 

 

 

Banner_OverzichtTrainingen

Banner_Assessment

 

HRM_Preeg_Balk