BURN-OUT PROGRAMMA

Kortlopend & effectief programma om jou terug in je energie te brengen


Uniek en kortdurend maatwerkprogramma waarin je gewoon actief betrokken blijft bij alles in je eigen leven, je niet hoeft te re-integreren, niet verzandt in allerlei therapeutische en psychologische methodieken maar nog sterker dan ooit tevoren  in je eigen energie en kracht wordt teruggezet.

Vroeger kreeg je het stempel ‘die is opgebrand’ mee. Dat suggereert ook de Engelse term burn-out. Maar dat is natuurlijk onzin. Want als iets ‘opbrandt’, is het gewoon weg, tot as verschroeit. Daar is geen terugkomen van mogelijk. Daarom spreken wij liever van een ‘Personal Knock-out’: Een emotionele, fysieke en mentale uitputting die veroorzaakt wordt door excessieve en voortdurende stressfactoren.
Maar omwille van de alom gangbare benaming  ‘burn-out’ zullen ook wij die – nog heel even – blijven gebruiken.

Stress en stressgevoeligheid zijn erg persoonlijk. Het is het gevoel verpletterd te worden en emotioneel uitgeput te, omdat de omgeving voortdurend eisen aan je blijft stellen en druk op je legt.
Omgeving en omgevingsfactoren zijn moeilijk te veranderen. Ons programma leert je daar structureel anders naar te kijken en mee om te gaan.  Wij helpen je niet alleen om op te staan na deze ‘knock-out’ maar in het kader van ‘eens maar nooit weer’ zetten we je in een energie die voorkomt dat je nog een keer omvalt.

Voor wie is ons programma ontwikkeld?

Zoals eerder benoemd, betreft dit een maatwerk-programma.
Deze problemen komen niet uitsluitend voor in een professionele setting binnen het bedrijfsleven maar ook bij mensen in een privésituatie en in alle leeftijdscategorieën .
Binnen HRM hebben we dan ook een ruime ervaring met een steeds jonger wordende doelgroep met vaak hoog-sensitieve kinderen die al vanaf hun 8e jaar met deze problematiek geconfronteerd worden. Jongeren die het tempo in deze maatschappij en de door de omgeving en zichzelf opgelegde normen niet meer kunnen naleven en daardoor volledig vastlopen.

Wat maakt onze aanpak nou anders dan anderen?

Op de eerste plaats geloven wij dat het belangrijk is om vooral ook actief en betrokken te blijven in het leven dat je leidde, voordat de problemen zich gingen voordoen.  Traditioneel gingen mensen er soms wel een half jaar volledig tussenuit waarna ze als vreemde op hun eigen afdeling terugkwamen.
Binnen ons programma ga je niet na verloop van tijd weer langzaam therapeutisch aan het werk, ontzien door op eieren lopende collega’s. Dat gaat ten koste van eigenwaarde en zelfvertrouwen en juist dat werkt een tweede kans om weer om te vallen in de hand.

Natuurlijk is het ook niet zo dat je gewoon in hetzelfde tempo maar moet blijven ‘doorbuffelen’ en aanvullend een uurtje uurtje ondersteuning krijgt. Daar zit nu juist de crux binnen een ’maatwerk-programma’

Basis van het programma

Voor beide doelgroepen geldt dat ons programma, zowel preventief werkt als wanneer iemand al in een burn-out terecht is gekomen.
In nauw overleg stellen we een schema samen waarin gedurende 6 tot 7 weken met verschillende specialisten aan zowel lichamelijke als geestelijke weerbaarheid gewerkt gaat worden.

Professionele belevingssessies, aanpak van lichamelijke problematieken, systemische energie, positieve ankermomenten en mentale weerbaarheid zijn onlosmakelijk in ons programma verweven, omdat wij niet alleen geloven maar er volledig van overtuigd zijn van de mens een ‘holistische eenheid’ vormt  waarin alle aspecten continue met elkaar verweven zijn: biologie, lichaam, gevoel, energie, omgeving, keuzes en problemen.

Alleen door binnen die som der delen op zoek te gaan naar de oorzaken van problemen en niet naar de gevolgen willen wij een blijvend positieve verandering creëren die mogelijke herhaling kan voorkomen.
Waar anderen op zoek gaan naar een dweil draait HRM eerst de kraan dicht.

Interesse?…wat nu?

Oplossing van problemen vraagt commitment… van twee kanten.
Dat betekent in concreto dat niemand zich zo maar aanmeldt of inschrijft. Ieder door ons uitgevoerd maatwerkprogramma wordt vooraf gegaan door een gedegen intake.
Tijdens deze ‘ intakefase’ bepalen de cliënt en de HRM consultant gezamenlijk of er voldoende  verbindingen en mogelijkheden zijn om het traject gezamenlijk aan te gaan.
Het kan zijn dat we die niet samen vinden. Om dan toch door te gaan is zonde van uw geld en van onze tijd. Gelukkig leert de ervaring ons dat dit uitzonderingsgevallen betreft. De intakefase is vooral ook bedoeld om samen het traject in tijd uit te zetten en inzicht te geven in wat van elkaar mag worden verwacht.

Burn out,…‘eens maar nooit weer’