Privacy – Disclaimer – AVG

ALGEMEEN

Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina. Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

DISCLAIMER

Human Resources Management B.V., HRM B.V., heeft de uiterste zorgvuldigheid betracht teneinde deze website zo compleet, actueel, correct, en toegankelijk mogelijk houden. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten worden ontleend. HRM B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van www.hrm.nl  of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen bezoeken of raadplegen. Het overnemen van gegevens van deze site, anders dan voor eigen gebruik, is niet toegestaan.
© Het Copyright van alle informatie op deze site is nadrukkelijk voorbehouden aan HRM B.V.

PRIVACY STATEMENT – AVG

HRM B.V. gaat uitermate zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig in acht. We stellen uw persoonlijke gegevens niet en nooit ter beschikking aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. U kunt deze website bezoeken zonder HRM B.V. enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij wel informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een offerte te maken, contact met direct-betrokkenen op te kunnen nemen dan wel een definitieve afspraak met u te kunnen maken.

AVG VERKLARING

In dit kader heeft Human Resources Management B.V./ HRM B.V. uw toestemming nodig, middels een door u getekende AVG-Verklaring, om uw persoonlijke gegevens, waaronder uw levensgeschiedenis, onze gespreksnotities, e-mails en mogelijke analyse van de Kleuren Diagnostiek, in zover van toepassing op u, tijdelijk op te slaan en te gebruiken ten behoeve van uw counseling/coaching/consultancy gedurende het te volgen traject. Zodra uw traject bij ons is beëindigd zal per direct deze informatie worden vernietigd.

GOOGLE ANALYTICS

De enige informatie die HRM B.V. ontvangt, komt via het programma Google Analytics. Dit betreft algemene en niet gepersonifieerde gegevens over de herkomst van onze bezoekers, de delen van de website die bezocht zijn en hoe lang dat bezoek op de website heeft geduurd. HRM B.V. verzamelt geen data, gebruikt geen tracking- of andere overbodige cookies en heeft geen enkele online toegankelijke database. Ook mailen wij u nooit ongevraagd, geen nieuwsbrieven en geen andersoortige mails. Ook deelt HRM B.V. nooit enige gegevens met derden anders dan om een afspraak met u te kunnen concretiseren en dus op uw eigen verzoek noodzakelijk.

TESTIMONIALS

HRM B.V. heeft uw privacy dusdanig hoog in het vaandel dat wij u hierbij de uitdrukkelijke verzekering geven nimmer informatie over voor u uitgevoerde programma’s, programmaonderdelen, coaching sessies of welke activiteit dan ook te delen met derden. Dus ook niet met partners, relaties, werkgevers of de overheid. In het laatste geval met uitzondering van het feit als dit door de overheid juridisch wordt afgedwongen. Zelfs het feit dat u enige activiteit met- of bij ons heeft gehad zal nooit door ons gevraagd of ongevraagd, worden gemeld of bevestigd.
HRM B.V.  kiest er dan ook uitdrukkelijk en bewust voor geen enkele testimonial of andersoortige klantervaring op deze site te plaatsen.

Namens alle Partners van HRM B.V., Juli 2019.