NATIONAAL STRESSDEBAT

Juli 2019 werd  het ‘Nationale ‘Stressdebat’ gevoerd dat via NPO2 is uitgezonden.

In dit debat werd veel aandacht gegeven aan de oorzaken en gevolgen van een Burn-out en werd deze als volksziekte nummer 1 aangemerkt.

Inhoudelijk ging werd een discussie gevoerd over de precieze definitie van een Burn-out. Praten we dan over een zware depressie , een enorme Stress, of een overspannenheid?

Maar dat was niet het enige dat ter sprake kwam.

Benoemd werd meermalen dat een essentieel aspect van  het genezen van een burn-out, begint met het onderkennen ervan.
Daarbij kwam uitvoerig de vraag naar voren kwam bij wie en dan aangeklopt kan worden om zo snel mogelijk en vooral ook blijvend van die Burn-out af te kunnen komen.

Voor een antwoord op die vraag  kom je dan al snel terecht bij gespecialiseerde Burn-out Coaches.

Het is een vaststaand gegeven dat 20 jaar geleden er een beschikbaarheid was van 415 coaches op dit specifieke vakgebied en dat dit aantal momenteel al 4485 coaches bedraagt.

Wat kenmerkend en verontrustend bleek te zijn is dat het overgrote deel van de coaches en organisaties die zich met de burn-out materie bezighouden, dit doen zonder enige vorm van medische begeleiding of een andersoortige medische component.
Omdat een burn-out zeer vaak niet alleen een mentale component heeft maar zeer vaak gepaard gaat aan medische klachten, schuilt hierin een groot risico.
De conclusie is dan ook overduidelijk: Ga altijd met die coaches aan de slag die medische begeleiding als onderdeel van het behandelpakket aanbieden.

Bij HRM maakt onze medische partner, een arts, dan ook een onlosmakelijk deel uit van het complete door ons aangeboden maatwerktraject.